Wilfrid Fox Napier OFM

Wilfrid Fox Napier OFM - ur. 1941 w Swartberg (RPA), duchowny katolicki, w 1960 wstąpił do franciszkanów, 10 lat później otrzymał święcenia kapłańskie, od 1981 biskup Kokstad (RPA), od 1992 arcybiskup Durbanu (RPA). W 2001 roku papież Jan Paweł II mianował go kardynałem.

teksty autora

Facebook