Jan Osiecki

Jan Osiecki - ur. 1977 z wykształcenia socjolog (absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW), z zawodu i pasji dziennikarz, sprawozdawca parlamentarny z 12-letnim stażem, stały współpracownik dwutygodnika "Służba Zdrowia", od września br. redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

teksty autora

Facebook