Richard John Neuhaus

Richard John Neuhaus - był wybitnym amerykańskim intelektualistą, współpracował z pastorem Martinem Lutherem Kingiem, po 30 latach bycia luterańskim pastorem przeszedł na katolicyzm, przyjmując święcenia kapłańskie w Kościele rzymskokatolickim; przewodniczący Institute on Religion and Public Life i redaktor naczelny miesięcznika "First Things", po polsku ukazały się dwie jego książki: "Biznes i Ewangelia" oraz "Śmierć w piątek po południu", zmarł 8 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku.

teksty autora

Facebook