Edward Dajczak

Edward Dajczak - ur. 1949, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, współorganizator Przystanku Jezus - spotkań ewangelizacyjnych podczas festiwalu rockowego Przystanek Woodstock.

teksty autora

Facebook