Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch - ur. 1979, Ślązak, pisarz i publicysta, publikował w "Opcjach", "Życiu", "Gazecie Polskiej", "Frondzie", "Christianitas", "Arcanach", "Broni i Amunicji", "Strzale", "Czasie Fantastyki", "Nowej Fantastyce", "Science Fiction" oraz "FAArt", ostatnio wydał powieść "Przemienienie" i zbiór opowiadań "Prawem wilka"; mieszka w Pilchowicach na Górnym Śląsku.

teksty autora

Facebook