Małgorzata Bilska

Małgorzata Bilska - publicystka, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej", "Znaku", "Więzi". Mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook