Krzysztof Kozłowski

Krzysztof Kozłowski - w 1990 roku w rządzie Tadeusza Mazowieckiego został podsekretarzem stanu, a następnie ministrem spraw wewnętrznych; był pierwszym szefem UOP. Związany ze środowiskiem "Tygodnika Powszechnego", obecnie szef działu krajowego tego pisma. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych i podzespole ds. środków masowego przekazu. W latach 1989?2001 senator RP.

teksty autora

Facebook