Przemysław Fenrych

Przemysław Fenrych - ur. 1951, absolwent historii UAM, nauczyciel i dziennikarz, zastępca dyrektora szczecińskiego Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, autor i realizator szeregu projektów wspomagających budowę demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie, w Kazachstanie i Serbii. Żonaty, ma pięć córek, jednego syna i dwoje wnucząt.

teksty autora

Facebook