Michael L. Fitzgerald

Michael L. Fitzgerald - arcybiskup, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Islamem, mieszka w Rzymie.

teksty autora

Facebook