Agnieszka Krygier-Łączkowska

Agnieszka Krygier-Łączkowska - ur. 1967, pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM, interesuje się językiem poezji, doktorat poświęciła językowi poetyckiemu Barańczaka, ma pięcioro dzieci, mieszka w Szamotułach.

teksty autora

Facebook