Jan Krasicki

Jan Krasicki - ur. 1954, filozof, dr hab., pracownik Uniwersytetu Opolskiego, zajmuje się filozofią polską, rosyjską i niemiecką XIX i XX wieku. Autor książek: "Eschatologia i mesjanizm. Studium światopoglądu Mariana Zdziechowskiego" (Wrocław 1994); "Przeciw nicości. Eseje" (Kraków 2002); "Bóg, człowiek i zło. Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa" (Wrocław 2003).

teksty autora

Facebook