Patrycja Gradzi CSFN

Patrycja Gradzi CSFN - nazaretanka, magister teologii, katechetka, opiekunka bierzmowanych i scholi w parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie.

teksty autora

Facebook