Cezary Sękalski

Cezary Sękalski - ur. 1967, licencjat teologii duchowości, doktorant PAT?u w Krakowie, w latach 1996?1999 redaktor miesięcznika "List", w latach 1999?2000 jego redaktor naczelny, do końca roku 2001 sekretarz redakcji kwartalnika "Życie Duchowe". Publikował w "Liście", "Życiu Duchowym", "Azymucie", mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook