Tomasz Franc OP

Tomasz Franc OP - ur. 1974, magister psychologii UAM, jest dyrektorem Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook