Tadeusz Pieronek

Tadeusz Pieronek - ur. 1934, profesor prawa procesowego, od 1992 biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej (w 1998 roku złożył rezygnację z tego urzędu), przez wiele lat był zastępcą, a następnie sekretarzem Konferencji Episkopatu Polski, był rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook