Katarzyna Roszkowska

Katarzyna Roszkowska - ur. 1965, pedagog, mężatka, absolwentka Studium Rodziny, słuchaczka podyplomowych studiów dziennikarskich, mieszka w Buku.

teksty autora

Facebook