Katarzyna Kretkowska

Katarzyna Kretkowska - filolog angielski, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania w Radzie Miasta Poznania, członek Unii Wolności.

teksty autora

Facebook