Jan Kłos

Jan Kłos - ur. 1958, studiował filozofię i anglistykę na KUL-u, adiunkt w Katedrze Etyki Społecznej i Politycznej KUL, autor opracowania J. H. Newman a filozofia, tłumacz, publicysta.

teksty autora

Facebook