Tomasz Kot SJ

Tomasz Kot SJ - ur. 1966, jezuita, doktor teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, od 2006 do 2009 redaktor naczelny "Przeglądu Powszechnego". Od 2009 roku prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook