Adam Zagajewski

Adam Zagajewski - ur. 1945 we Lwowie, poeta, eseista, prozaik, tłumacz.

teksty autora

Facebook