prof. dr hab. Ewa Nowińska

prof. dr hab. Ewa Nowińska - specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie własności przemysłowej, konkurencji i reklamy. Kieruje Katedrą Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej WZiKS Uniwersytetu Jagiellońskiego, była wieloletnim dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uczestniczy w pracach legislacyjnych, opiniując projekty ustaw lub współpracując przy ich tworzeniu. Prowadzi w Krakowie własną kancelarię prawną.

teksty autora

Facebook