Joanna Heidtman

Joanna Heidtman - doktor nauk humanistycznych, psycholog, socjolog, doradca personalny i trener motywacyjny. Kilkanaście lat pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie prowadzi indywidualne sesje doradcze oraz warsztaty i treningi dla grup. Opublikowała m.in. "W zgodzie z sobą, w zgodzie z innymi". Mieszka w Warszawie. Prowadzi stronę www.heidtmanj.com

teksty autora

Facebook