Krzysztof Stępowski CSsR

Krzysztof Stępowski CSsR - ur. 1960, redemptorysta, od 2010 roku jest Duszpasterzem Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Warszawskiej. Duszpasterstwo to mieści się przy kościele parafi alnym pw. św. Klemensa Hofbauera na ul. Karolkowej 49 w Warszawie. Strona duszpasterstwa to: www.mszatrydencka.waw.pl.

teksty autora

Facebook