Ewa Ślizień-Kuczapska

Ewa Ślizień-Kuczapska - lekarz specjalista ginekolog-położnik, pracuje w szpitalu św. Zofi i w Warszawie. Instruktor NPR, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wykładowca. Prywatnie żona i mama trojga dzieci. Mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook