Wiesław Gajewski

Wiesław Gajewski - ur. 1960, specjalista nauk o małżeństwie i rodzinie oraz profilaktyki zintegrowanej. Jest prezesem Fundacji Czyste Serca oraz redaktorem portalu społecznościowego Przystań Czystych Serc.

teksty autora

Facebook