Adam Daniel Rotfeld

Adam Daniel Rotfeld - ur. 1938 w Przemyślanach na Podolu. Profesor nauk humanistycznych. W latach 2001?2004 był wiceministrem, a następnie ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej (2005). Od 2008 roku współprzewodniczy Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. W latach 2009?2010 był członkiem Grupy Ekspertów, która przygotowała Koncepcję Strategiczną NATO 2020. Od 2011 roku pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.

teksty autora

Facebook