prof. Krzysztof Mielcarek

prof. Krzysztof Mielcarek - ur. 1963, doktor habilitowany teologii biblijnej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodnik po Ziemi Świętej. Zajmuje się Ewangelią wg św. Łukasza, Dziejami Apostolskimi i Septuagintą. Autor licznych artykułów naukowych i popularyzatorskich poświęconych Pismu Świętemu. Mieszka w Lublinie.

teksty autora

Facebook