prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis - prof. dr hab. n. med., lekarz ? specjalista geriatrii i medycyny paliatywnej; kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, autorka ponad 100 prac naukowych; współredaktorka podręczników "Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne" oraz "Podręcznik dla opiekuna medycznego. Opieka nad osobami w wieku podeszłym oraz chorymi i niesamodzielnymi", a także "Fizjoterapia w geriatrii"; od wielu lat zaangażowana w tworzenie opieki nad osobami starszymi, w tym geriatrycznej opieki paliatywnej.

teksty autora

Facebook