Cezary Gawryś

Cezary Gawryś - dziennikarz i publicysta, członek zespołu kwartalnika "Więź". Pracował jako wychowawca w zakładzie wychowawczym,jako sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku "Literatura". Wydał m.in. "Ścieżki ocalenia", "Ten Trzeci i dwa inne reportaże", a także książki zbiorowe: "Męska rozmowa. Chrześcijanie a homoseksualizm", "Między konfesjonałem a kozetką". Ostatnio opublikował: "Nie stracić wiary w Watykanie. Rozmowa ze Stefanem Frankiewiczem". Mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook