prof. Jadwiga Staniszkis

prof. Jadwiga Staniszkis - socjolog, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz czynny profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Zajmuje się szeroko pojętą socjologią polityki, a także problemami transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej. W sierpniu 1980 roku została zaproszona do udziału w negocjacjach ze stroną rządową. Efektem doświadczeń w "Solidarności" stała się książka "Samoograniczająca się rewolucja" (1985). Wykładała na uniwersytetach w Chinach, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Jest autorką takich książek jak "Postkomunizm" (2000), "Władza globalizacji" (2003), "Antropologia władzy" (2011), "Zawładnąć!" (2013). Mieszka w Podkowie Leśnej.

teksty autora

Facebook