Marcin Brzeziński

Marcin Brzeziński - Ur. 1973, absolwent UW. Zajmuje się losami polskiego ziemiaństwa. Interesuje się starą fotografią i historią przedwojennej Warszawy. Współautor książek: Leliwici Tarnowscy (1996), Końskie ? zarys dziejów (1998), Podolskie pisanki ? historia albumu z kolekcji rodziny Belina-Brzozowskich (2012), Adam i Jadwiga Czartoryscy. Fotografie i wspomnienia (2013).

teksty autora

Facebook