Grzegorz Kramer SJ

Grzegorz Kramer SJ - ur. 1976, jezuita, pracuje w duszpasterstwie powołań, mieszka w Krakowie.

teksty autora

Facebook