Zdzisław Kijas OFMConv

Zdzisław Kijas OFMConv - ur. 1960, franciszkanin konwentualny, profesor teologii, dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury "Seraficum" w Rzymie, od 2010 roku pracuje w Kongregacji do spraw Świętych w Watykanie.

teksty autora

Facebook