Anna Janko

Anna Janko - poetka, pisarka, felietonistka, autorka "Dziewczyny z zapałkami" i "Małej Zagłady" wydanej w tym roku w Wydawnictwie Literackim, mieszka w Warszawie.

teksty autora

Facebook