Tomasz Sztreker

Tomasz Sztreker - ur. 1986, ukończył międzynarodowe stosunki gospodarcze na SGH i zarządzanie instytucjami kultury na Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest trenerem biznesowym, zajmuje się konsultingiem. Razem ze swoim ojcem Wojciechem Sztrekerem stworzył "Wiarę w biznesie" - cykliczne spotkania przedsiębiorców kierujących się wartościami chrześcijańskimi. W czerwcu organizuje w Warszawie II Ogólnopolskie Forum Chrześcijańskie "Drogi do sukcesu: jedność".

teksty autora

Facebook