Janusz Danecki

Janusz Danecki - ur. 1946, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, arabista i islamista, tłumacz klasycznej i współczesnej literatury arabskiej, pracownik Katedry Arabistyki i Islamistyki na Wydziale Orientalistyki UW; autor wielu artykułów dotyczących zagadnień kultury islamu, świata arabskiego oraz muzułmańskiej myśli politycznej; wydał m.in. książki: "Kultura i sztuka islamu" (Warszawa 2003), "Arabowie" (Warszawa 2001).

teksty autora

Facebook