Anna Wilczyńska

Anna Wilczyńska - arabistka, absolwentka Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami prawa muzułmańskiego i nauczaniem języka arabskiego. Współpracownik Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie, które oferuje bezpłatną pomoc prawną uchodźcom w Polsce.

teksty autora

Facebook