Agnieszka Iwaszkiewicz

Agnieszka Iwaszkiewicz - certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, związana z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie; prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji, jest członkiem Komisji Rewizyjnej Sekcji Psychoterapii PTP.

teksty autora

Facebook