s. Hannah Rita Laue OP

s. Hannah Rita Laue OP - ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek z Betanii (założonego przez bł. Jana Józefa Lataste'a OP), przeorysza klasztoru w Rydze.

teksty autora

Facebook