s. Dominika Sokołowska

s. Dominika Sokołowska - absolwentka fizyki, mniszka dominikańska, była przeorysza klasztorów w Świętej Annie, w Radoniach pod Warszawą i Wilnie. Mieszka w klasztorze w Świętej Annie koło Przyrowa.

teksty autora

Facebook