Wojciech Jernajczyk

Wojciech Jernajczyk - psychiatra, kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

teksty autora

Facebook