Przemysław Nowacki

Przemysław Nowacki - ur. 1950, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, Kierownik Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, mieszka w Szczecinie.

teksty autora

Facebook