Aleksandra Hnatiuk

Aleksandra Hnatiuk - ukrainistka, profesor Instytutu Slawistyki PAN. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autorka m.in. "Pożegnania z imperium" (2003) oraz "Odwagi i strachu" (2015).

teksty autora

Facebook