Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - profesor nauk ekonomicznych, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Narodowej Rady Rozwoju.

teksty autora

Facebook