Wojciech Borczyk

Wojciech Borczyk - astronom, pracownik naukowy w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat zajmuje się badaniami spektroskopowymi gwiazd i mechaniką nieba.

teksty autora

Facebook