ks. prof. Janusz Nawrot

ks. prof. Janusz Nawrot - ur. 1960, kapłan archidiecezji poznańskiej, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie egzegezy Starego Testamentu i pomocniczych nauk biblijnych. Popularyzator Biblii; profesor na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu; autor komentarza do Pierwszej Księgi Machabejskiej w serii Nowy Komentarz Biblijny. Mieszka w Poznaniu.

teksty autora

Facebook