Jarosław Merecki SDS

Jarosław Merecki SDS - ur. 1960, salwatorianin, dr hab., profesor antropologii filozoficznej w Teologicznym Instytucie Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, autor publikacji z zakresu etyki i antropologii filozoficznej, mieszka w Rzymie.

teksty autora

Facebook