ks. prof. Andrzej Kobyliński

ks. prof. Andrzej Kobyliński - ur. 1965, kapłan archidiecezji płockiej, filozof i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Jest autorem pierwszych w języku polskim opracowań naukowych dotyczących procesu pentekostalizacji chrześcijaństwa i katolicyzmu. Główne kierunki badań: współczesne zagadnienia bioetyczne, wolność religijna i świeckość państwa, nihilizm i etyka postmetafizyczna, współczesna filozofia włoska

teksty autora

Facebook