Karolina Staszak

Karolina Staszak - historyk i krytyk sztuki, w latach 2014-2019 redaktor naczelna miesięcznika o sztuce "Arteon", należy do Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon.

teksty autora

Facebook