Archwium > Numer 451 (03/2011) > W objęciach pornografii > Seksualność obleczona w słabość

Seksualność obleczona w słabość
Nie można stawiać na równi osoby, która popełnia masturbację mimo uporczywych prób zmiany i pragnienia postępowania zgodnego z wolą Bożą, z osobą, która popadła w cynizm i nie zależy jej na zdobyciu jakiejkolwiek formy czystości.

Masturbacja1 jest problemem, który na różnych etapach życia dotyka mężczyzn i kobiety, młodych i starszych, małżonków i celibatariuszy. Niektórzy twierdzą, że to naturalne zachowanie podobne do zaspokajania głodu lub konieczna faza w rozwoju seksualnym człowieka i nie należy sobie tym w ogóle zaprzątać głowy. Ale doświadczenie wielu duszpasterzy i spowiedników pokazuje, że jest to poważne uproszczenie.

Przewlekła masturbacja dorosłych chrześcijan jest dzisiaj sporym wyzwaniem duszpasterskim. Często staje się ona życiowym ciężarem, a w ostrzejszej wersji przeradza się w kompulsję i chorobę, wrzucając człowieka w błędne koło bezradności, sprzężone nadto z uzależnieniem od pornografii. Kościół wypowiedział się na temat autoerotyzmu w Katechizmie z 1994 roku (nr 2352), odwołując się częściowo do dokumentów napisanych 35 lat temu. Problem masturbacji został tam potraktowany dość ogólnie, wyraźnie jednak wskazano kierunek, w którym powinna zmierzać pomoc osobie pragnącej go przezwyciężyć. Zajmę się tu wskazaniami Kościoła, mając na uwadze głównie osoby wierzące, które przekroczywszy próg dojrzewania, nadal zmagają się z nawykiem masturbacji i przeżywają w związku z tym rozmaite rozterki moralne.

Zakochać się w sobie

We współczesnym świecie wiele mówi się o języku ciała, dzięki któremu człowiek wysyła otoczeniu podświadome sygnały i zawoalowane informacje. Ciało ludzkie jest tak stworzone, aby komunikowało i czyniło nas obecnymi dla siebie nawzajem. Jeśli jednak zajrzymy do Ewangelii, zauważymy (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Piórkowski SJ - ur. 1976, jezuita, ukończył filozofię w Krakowie i Boston College oraz teologię w Warszawie; rekolekcjonista i duszpasterz. Niedawno ukazała się jego najnowsza książka "Nie musisz być doskonały" (WAM). Mieszka w Zakopanem. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

BÓG JEST TAM, GDZIE GO (NIE) CHCEMY

FRANCISZEK Z KOŃCA ŚWIATA

OCZY BY JADŁY

POKUSA FAŁSZYWEJ DOSKONAŁOŚCI

SZLIFIERZE DIAMENTÓW


komentarzeFacebook